سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع

آرام صبور نشسته است و مدام به بغل دستی اش که دلش بی قراری روزهای آتی را دارد، دلداری می‌دهد. باهوش است و با قوت قلبی که به او می‌دهد، بذر امیدواری را در اعماق قلبش می‌کارد. او دوست دار عدالت است و هست تا حقی نا حق نشود.

سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع مبارک

سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع

سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع

 هدفش  عدالت است و بدون در نظر گرفتن سرانجام کار، تا انتهای انصاف و برابری نبرد می کند.

سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

رحلت حضرت محمد(ص) سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى

امتیاز دهی به این مطلب