روز صنعت مدن و تجارت، بر تمامی تلاشگران عرصه ی صنعت این مرز و بوم مبارک.

روز ملی صنعت و معدن

روز ملی صنعت و معدن که روز تجدید عهد و پیمان دولت و ملت با جهادگران عرصه صنعت و معدن است گرامی باد.

روز ملی صنعت و معدن

شبنم های روی جبینتان، چین و شکن هایی که گرداگرد چشمهایتان را محاصره کرده، سرخی صورتی که تلألو آفتاب آن را به یادگار گذاشته و شانه هایی که دیگر خستگی را پس میزند، ماحصل روحیه خستگی ناپذیر و مقتدرتان است. شما واژه رنج را شرمنده کرده اید و به آن معنای دیگری بخشیده اید، شما سرمایه های حیاتی و دارایی های گرانبهای این مرز و بوم هستید، و اهتمام و تلاشی که شبانه روز برای رسیدن به سرزمینی هرچه بهتر، در تکاپوی آن به سر می برید، بی اندازه قابل مدح و ستایش است. تنتان سلامت و نفس هایتان به گرمای خورشید عالم تاب طبیعت باشد. روز ملی صنعت و معدن مبارک.

روز ملی صنعت و معدن

اجر و مزدی که می گیرید، بیشتر شبیه یک بهانه است، اگر قرار بر این باشد که حقی که لایق رنج، تلاش و زحمت شبانه روزی شماست واصل شود، بدون هیچ تردیدی قابل پرداخت نخواهد بود و بی قیمت است. نه روی زحمتی که برای داشتن دیاری خرم تر و آبادتر می کشید می شود قیمتی گذاشت و نه روی عشق و اشتیاقی که به این کار دارید و از جان و روحتان بر آن مایه می گذارید. شما نیروهای خستگی ناپذیر این سرزمین و موتور محرک اقتصاد این مرز و بوم هستید و بدون حضورتان چرخ های اقتصاد این دیار نخواهد چرخید. روز ملی صنعت و معدن مبارک

روز ملی صنعت و معدن

از هر سنگ قیمتی و الماسی که در اعماق زمین به آن می رسید، درخشان‌تر و گرانبها ترید. حضورتان سرنوشت و اقتصاد یک کشور را رقم می زند و واژه جهاد، پیشرفت، و توسعه با شما معنا پیدا می کند. بی هیچ چشم داشت و توقعی برای آبادانی و صنعت سرزمینتان، سلحشورانه می جنگید و برای ترقی و اعتلای آن شبانه روز در جهد آن گام بر می دارید. وجودتان با ارزش ترین و موثرترین اتفاقی است که یک سرزمین و صنعت می‌تواند به خود ببینید. چرا که هیچ چیز در جهان نمی‌تواند جای نیروی انسانی با مهارت، کاردان و تاثیر گذار را بگیرد. روز صنعت و معدن مبارک.

روز ملی صنعت و معدن

امتیاز دهی به این مطلب