روز زبان انگلیسی

یادگار بریتانیای باستان کبیر است و تکامل یافته سرزمین سرد اسکاتلند. حروف کم و تلفظ آسان و جهانی شدنش،  جوراب پرطرفدار ترین و روان ترین زبان دنیا بدل کرده است.  زبانی که با یادگیری اش شاید درهای بسته زیادی به روی ما باز شود.

روز زبان انگلیسی

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب