یادگار بریتانیای باستان کبیر است و تکامل یافته سرزمین سرد اسکاتلند. حروف کم و تلفظ آسان و جهانی شدنش،  جوراب پرطرفدار ترین و روان ترین زبان دنیا بدل کرده است.  زبانی که با یادگیری اش شاید درهای بسته زیادی به روی ما باز شود.

روز زبان انگلیسی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب