روز دوستداران کتاب

 وفادار است و برای تمام چیزهایی که به ما آموخته مِنَتی ندارد. این رفیق روزهای تنهایی، لحظه های ناب و دلپذیری را برای ما رقم زده، و ما را عاشق و دلبسته خودش کرده است.

روز دوستداران کتاب

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب