وفادار است و برای تمام چیزهایی که به ما آموخته مِنَتی ندارد. این رفیق روزهای تنهایی، لحظه های ناب و دلپذیری را برای ما رقم زده، و ما را عاشق و دلبسته خودش کرده است.

روز دوستداران کتاب

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب