کاش روزی برسد که تمام انسان های این کره خاکی بدانند که هیچ فردی، قدرت انتخابی در نژاد و ظاهر خودش ندارد. شاید اگر هر کسی قبل از تولد، توانِ این را داشت که شرایط سرزمین، خانواده‌ و ظاهرش را گلچین کند، بهترین را برای خودش بر می گزید.

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب