کاش روزی برسد که تمام انسان های این کره خاکی بدانند که هیچ فردی، قدرت انتخابی در نژاد و ظاهر خودش ندارد. شاید اگر هر کسی قبل از تولد، توانِ این را داشت که شرایط سرزمین، خانواده‌ و ظاهرش را گلچین کند، بهترین را برای خودش بر می گزید.

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب