یکی از زیباترین کارهای جهان، که در شبانه روز اتفاق میفتد و برای ما عادی شده، شاید همین آموزش باشد، رویدادی که بدون آن، سنگ روی سنگ بند نمیشود و نظم دنیا را بهم میریزد. چی زیباتر از اینکه زکات یادگیری ما، آموزش و تقسیم کردن آن با دیگران باشه.

روز آموزش مبارک

روز آموزش

چه زیبا میشد اگر فرصتِ برابر آموختن، برای همه انسانها امکان پذیر بود، چرا که آموزش، پرقدرت ترین وسیله برای تغییر و تحول جهان است.

روز آموزش

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب