وقتی در اثر آلودگی های محیط زیستی، جهان به جای غیر قابل تحملی تبدیل شده و نفس کشیدن در هوایی پاک و بی آلایش تبدیل به یک رویا؛ حیف است نعمتی به اسم سلامتی را با دخانیات،  از خودمان دریغ کنیم.

روز بدون دخانیات

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب