روز معماری

قدمت، صلابت و زیبایی تمام بناهای جهان، مدیون تفکر و هوش معمار های است که در تاریخ،  با الهام از عصری که در آن زیست می کنند،  شگفتی می آفرینند و با ترکیب خلاقیت و استعداد دنیا را به جای زیباترین تبدیل می کنند.

روز معماری

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب