زیبا و دیدنی به نظر می رسد، گونه های عجیب حیوانات با شکلها و رنگهای گوناگون.

ترکیب قدرت و سرعت و شیرینی و زیبایی در مکانی که تحت سلطه ما انسانهاست.

زیبایی هایی که پشت حصار های سخت و سفت اسیر شدند و سرنوشتشان به جای آزادی به زندانی شدن پشتِ نگاه های ترحم و تمسخر انگیز ما انسان ها گره خورده.

نگاهی که از دید ما زیبا و از دید آنها ظلم مسلم است.

به امید روزی که هیچ باغ وحشی در جهان نباشد و حیوانات با مراقبت ما به خانه اصلی‌شان بازگردند.

روز باغ وحش

رحلت حضرت محمد

رحلت حضرت محمد(ص) سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب