عاشقانه ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست ، تا اشارات نظر نامه رسان من و توست ، گوش کن با لب خاموش سخن می گویم ، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست ، گوش کن با لب خاموش سخن می گویم ، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست ، روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید ، حالیا چشم جهانی نگران من و توست

عاشقانه ابتهاج

پیام تسلیت

مصیبت وارده را به شما و خانواده‌ی محترم تسلیت عرض می‌کنم

پیام صبح بخیر

سلام به زندگی که برای بودنش زنده‌ایم/ سلام به مهربونی که همه بهش محتاجیم.

امتیاز دهی به این مطلب
Ratings forعاشقانه  ابتهاج