انتخاب زبان | Select Language

سالگرد ازدواجتون مبارک

سالگرد ازدواجتون مبارک

سالگرد ازدواجتون مبارک

سالگرد ازدواجتون مبارک

یک عاشقانه آرام

نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد ، شکوفه از تو شاداب تر ، پاییز از تو غمگین تر

عاشقانه ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست ، تا اشارات نظر نامه رسان من

امتیاز دهی به این مطلب