پیام صبح بخیر

سلام به زندگی که برای بودنش زنده‌ایم/ سلام به مهربونی که همه بهش محتاجیم. سلام به شما روزتون بی نظیر / صبح زیباتون به خیر و شادی

پیام صبح بخیر

امتیاز دهی به این مطلب