روز تالاب ها

کنار و کمی پایین تر از سطح دریاها جا خوش کرده اند، از باران هایی که میبارد، آب قرض میگیرند تا برای خودشان دریاچه کوچکی شوند، برگ های نیلوفر زیبا که آب توان خیس کردن آنها را ندارد، زینت بخش این تشکُل میشوند. میخواهد تالاب باشد یا باتلاق و مرداب، هدف او زیباتر کردن طبیعت پیرامون ماست.

روز جهانی تالاب ها مبارک

روز تالاب ها

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب