روز عطر

از شیره جان گل ها و گیاهان گرفته می شود، تا جان دوباره دهد به روح و روان آدمی. مایعی که رایحه آن، تلخ و شیرین، تند و ترش، خاطره می سازد و یادها را به سفرِ روزهای دور و نزدیک می برد. شاید خاطره انگیزترین لحظه های زندگی ما، با شمیم خوش طبیعت و دیگران گره خورده باشد.
روز عطر مبارک

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب