انتخاب زبان | Select Language

روز عطر

از شیره جان گل ها و گیاهان گرفته می شود، تا جان دوباره دهد به روح و روان آدمی. مایعی که رایحه آن، تلخ و شیرین، تند و ترش، خاطره می سازد و یادها را به سفرِ روزهای دور و نزدیک می برد. شاید خاطره انگیزترین لحظه های زندگی ما، با شمیم خوش طبیعت و دیگران گره خورده باشد.
روز عطر مبارک

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب