تصویر با طراوت، رنگ، بو و طعم بی‌نظیرش، هوش را از سر آدم می برد، چون که شکوفه های کوچکش، سرما را زیاد دوست ندارند، می توانید سراغ بوته های زیبایش را در تابستان از جنگل‌های شمال بگیرید. آفریده شده تا در لحظه، حال مان را خوش و کیفمان را کوک کند.

روز توت فرنگی مبارک.

روز توت فرنگی

 شاید درختان از ترس ربایش این همه زیبایی، آنها را به بوته ها سپردن تا در فصل سبز و زیبای بهار شکوفه هایشان، با خیال راحت تری ثمره دهند.

روز توت فرنگی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب