روز توت فرنگی

تصویر با طراوت، رنگ، بو و طعم بی‌نظیرش، هوش را از سر آدم می برد، چون که شکوفه های کوچکش، سرما را زیاد دوست ندارند، می توانید سراغ بوته های زیبایش را در تابستان از جنگل‌های شمال بگیرید. آفریده شده تا در لحظه، حال مان را خوش و کیفمان را کوک کند.

روز توت فرنگی مبارک.

روز توت فرنگی

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب