روز توت فرنگی

تصویر با طراوت، رنگ، بو و طعم بی‌نظیرش، هوش را از سر آدم می برد، چون که شکوفه های کوچکش، سرما را زیاد دوست ندارند، می توانید سراغ بوته های زیبایش را در تابستان از جنگل‌های شمال بگیرید. آفریده شده تا در لحظه، حال مان را خوش و کیفمان را کوک کند.

روز توت فرنگی مبارک.

روز توت فرنگی

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب