روز بادام زمینی و شکلات

در کنار حساسیت برانگیز بودنش اما، ترکیب و تلفیق بی نظیرشان با هم، جنگ بین انرژی و هیجان را در درون ما به راه می‌اندازد و طعم ناب و بی نظیرش در کنار احساس خوبی که به ما میدهد، روزمان را تا شب می سازد.

روز بادام زمینی با شکلات مبارک

روز بادام زمینی و شکلات

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب