در ماهی که فصل رونق کشت و پرشدن چشمه‌های خروشان است،  ماهی که زیباترین گل ها می روید و تا چشم کار میکند همه جا سبز است، ماه ورود به روزهای گرم و آفتابی. ایرانیان کنار هم جمع می شوند، تن به آب می زنند و برای نعمت هایی که به آنها ارمغان داده شده دست به دعا بر می دارند.

جشن خردادگان

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب