نریشن جشنواره بین المللی فیلم رشد

جشنواره ی بین المللی رشد به عنوان نخستین جشنواره ی آموزشی ایران طی چهار دهه با برگزاری منظم و منسجم خود یکی از پرمخاطب ترین جشنواره های سینمایی کشور است

جشنواره بین المللی فیلم رشد

امتیاز دهی به این مطلب