از پشت شیشه این وسیله شناور ، دنیای متفاوتی قابل دیدن است. حضور در این وسیله عجیب که حرکت آن یا برای علم و صنعت است یا برای کاووش در اعماقی وسیع که از دسترس غواصان به دور است، تجربه ای است که نصیب هیچ کس نمی شود، حضور در اعماق بی حد و حصر و  حیرت انگیز که با دنیای خاکی ما انسان ها فاصله زیادی دارد.

روز زیر دریایی

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب