زادروز توماس ادیسون

کسی که معلم عذر او را برای نرفتن به مدرسه از مادرش خواست، اما تا دنیا دنیاست، مردم این کره خاکی برای وجود و حضورش، از مادر صبور و خودش که خسته شد اما لحظه ای نا امید نه، سپاسگزاریم.

روز توماس ادیسون مبارک

زادروز توماس ادیسون

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب