روز میراث جهانی

در دل کوه ها، صحراها، جنگل ها و بناهای قدیمی که هر روز از کنارشان رد می‌شویم، شاید تاریخی عظیم و قصه ای عجیب نهفته باشد. تاریخی که سرنوشت همه ما انسان ها به آن گرو خورده و نیاکان و اجداد ما روزگاری را در آن مکان ها گذرانده باشند. ثبت این مکان های زیبای تاریخی که برای تمام مردم این کره خاکی فارغ از هر نژاد و ملیتی رایگان است. قسمتی از هویت و ماهیت اجداد ما را بازگو می‌کند.

روز میراث جهانی

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب