انتخاب زبان | Select Language

روز میراث جهانی

در دل کوه ها، صحراها، جنگل ها و بناهای قدیمی که هر روز از کنارشان رد می‌شویم، شاید تاریخی عظیم و قصه ای عجیب نهفته باشد. تاریخی که سرنوشت همه ما انسان ها به آن گرو خورده و نیاکان و اجداد ما روزگاری را در آن مکان ها گذرانده باشند. ثبت این مکان های زیبای تاریخی که برای تمام مردم این کره خاکی فارغ از هر نژاد و ملیتی رایگان است. قسمتی از هویت و ماهیت اجداد ما را بازگو می‌کند.

روز میراث جهانی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب