روز ورزش برای توسعه و صلح

روز ورزش برای توسعه و صلح

برای نخست بار سرزمین یونان، آغازگر این انقلاب  ورزشی و بی بدیل در جهان شد، که پس از آن هر چهار سال یکبار، در هر تابستان و در یک اقلیم،  دنیا میزبان دیدار برترین و بزرگترین ورزشکاران تاریخ می شود تا در کنار هم زیباترین رویدادهای ورزشی را رقم بزنند.

روز ورزش برای توسعه و صلح

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب