روز شبکه اجتماعی

جهان را به تسخیر و تسلط خودش در آورده، و همه چیز را از جهان بیرون به این جهان عجیب مجازی انتقال داده. به یک اندازه تخریب و آباد می کند و بسته به رفتارهای کاربرانش، ماهیتش عوض میشود. هر چقدر هم که لذت بخش باشد اما، حضورمان در این دنیای فریبنده و جذاب، نباید ما را از جهان حقیقی دور کند.

روز شبکه اجتماعی

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب