روز تئاتر

رو بازی می کند و در بین هنرهای هفتگانه مظلوم و معصوم است. هدفش بیش از هر چیز ، تاثیر بر جان و روح بیننده است و حتی لحظه ای او را در تاریکی محض تنها نمیگذارد. نفس به نفس مخاطب تا انتها پیش می‌رود و فضای عجیب موجود را با تماشاگر تقسیم می کند. هنر خالص است و تماشاگر را تا دنیای خیال همراهی می کند.
روز تئاتر مبارک

روز تئاتر

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب