روز تبعیض نژادی

روز تبعیض نژادی


شاید اگر هر فردی می توانست قبل از متولد شدن، شرایطش، سرزمینش، خانواده اش و ظاهرش را گلچین کند. بهترین را برای خودش بر می گزید. اما حکایت این است که ما توان و قدرتی در این انتخاب نداریم. به امید آن روز که تمام انسان های این کره خاکی بدانند که هیچ فردی دخل و تصرفی در نژاد و ظاهرش ندارد و به جای آن، عشق، علم، امید و مهر ورزیدن، می تواند تمام ما را به هم نزدیک تر کند.

روز تبعیض نژادی

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب