روز شادباش نویسی

چه چیزی ممکن است از این زیباتر باشد که آرمان‌ها و خواسته‌های قلبیت را برای دیگران با احساساتی خالص و پاک روی یک کاغذ آرزو کنی. و به رسیدن پیروزی و توفیق های آنها شادباش بگی. یک یادداشت کوچک، شاید به نظر ساده برسد اما دنیایی از انرژی امید و آرزو را در خودش نگاه داشته است.

روز شادباش نویسی

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب