روز پیاده روی

قرار است که در جریان باشد، خون های درون رگ هایمان را می گویم،  قرار است که از محیط پیرامون مان خبر دار شویم و از شیشه تنهایی مان بیرون بیاییم. راه رفتن هم مثل خوابیدن و نشستن از نیاز های اصلی حیات ماست.  نیازی که به ما کمک می کند تا راحت تر کار کنیم راحت تر نفس بکشیم و راحت تر زندگی کنیم.

روز پیاده روی

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب