زمانی که شوق و حزن و احساساتمان، از زندان درون این کالبد فانی خسته می شود، دست به اقدامی می زند تا خود را از قفس نهاد خلاص کند و به رهایی برسد.  آن عمل زیبای انسانی رقص است که نتیجه حس و حالی فزاینده و درکی عمیق است.  روز رقص مبارک!

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب