روز پرندگان مهاجر

مقصد نهایی ندارند اما به هر جایی که پر می کشند آسمان آن دیار را زیبا میکنند. با تغییر فصل ها، شاید آب و هوای سرزمینی که در آن زیست می کنند مناسب حالشان نباشد، پس کوچ و مهاجرت بهترین انتخاب برای حال خوبشان است. زیبارویانی که سفر را دوست دارند و ما، باید پناه امنی برای اعتماد آنها باشیم.

روز پرندگان مهاجر

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب