انتخاب زبان | Select Language

روز پرندگان مهاجر

مقصد نهایی ندارند اما به هر جایی که پر می کشند آسمان آن دیار را زیبا میکنند. با تغییر فصل ها، شاید آب و هوای سرزمینی که در آن زیست می کنند مناسب حالشان نباشد، پس کوچ و مهاجرت بهترین انتخاب برای حال خوبشان است. زیبارویانی که سفر را دوست دارند و ما، باید پناه امنی برای اعتماد آنها باشیم.

روز پرندگان مهاجر

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب