مقصد نهایی ندارند اما به هر جایی که پر می کشند آسمان آن دیار را زیبا میکنند. با تغییر فصل ها، شاید آب و هوای سرزمینی که در آن زیست می کنند مناسب حالشان نباشد، پس کوچ و مهاجرت بهترین انتخاب برای حال خوبشان است. زیبارویانی که سفر را دوست دارند و ما، باید پناه امنی برای اعتماد آنها باشیم.

روز پرندگان مهاجر

وفات حضرت زینب

 سالروز شهادت حضرت کبرا (س) دخت علی مرتضی پیام آور کربلا الگو شکیبایی و

امتیاز دهی به این مطلب