روز علوم آزمایشگاهی

علم خاص؛ حساس و منحصر به فردی است؛ به همین دلیل کمتر کسی سراغ آن می‌رود، از اضطراب ها و خطرهای آن که بگذریم، می‌شود گفت که انسان هایی که در این راه و حرفه تلاش می‌کنند، می‌دانند که با چه مسائلی قرار است رو به رو شوند. اما آنها انتخاب خود را کرده اند و فداکارانه پای آن ایستاده اند.

روز علوم آزمایشگاهی

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب