روز جهانی خوشبختی در محل کار

اگر از کارت لذت میبری و حس خوبی نسببه محل کارت داری، پس بدون که خوشبختی.

۱ مهر روز جهانی خوشبتی در محل کار گرامی باد.

روز جهانی خوشبختی در محل کار

روز معلم

متن نریشن ۱: هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیستبلکه راهی

امتیاز دهی به این مطلب
[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]