روز جهانی خوشبختی در محل کار

اگر از کارت لذت میبری و حس خوبی نسببه محل کارت داری، پس بدون که خوشبختی.

۱ مهر روز جهانی خوشبتی در محل کار گرامی باد.

روز جهانی خوشبختی در محل کار

روز ملی شدن صنعت نفت ایران

تحریم نفتی ناکام ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت ثابت کرد
علّت تحریمها نه بمب هسته ای است و نه حقوق بشر.

روز ملی صنعت و معدن

روز ملی صنعت و معدن که روز تجدید عهد و پیمان دولت و ملت با جهادگران عرصه …

روز طبیعت

گل، هویت بهار است و بهار آیینه قیامت در این آیینه خود را تماشا کنیم…

امتیاز دهی به این مطلب