انتخاب زبان | Select Language

روز کارتونیست

در ابراز خلاقیتش نسبت به دیگران متفاوت است. شیرین است و نگاه عجیبی به دنیای پیرامونش دارد. به جهان واقعی علاقه ای ندارد و درک کردن چهره ها و اشیا در قامت اشکال کارتونی برایش راحت تر است. برای او راحت‌تر، اما در واقعیت این هنر، هنر سختی است که اگر ابتکاری در آن نباشد بازنده این قصه صاحب اثر است.

روز کارتونیست

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب