روز کارتونیست

در ابراز خلاقیتش نسبت به دیگران متفاوت است. شیرین است و نگاه عجیبی به دنیای پیرامونش دارد. به جهان واقعی علاقه ای ندارد و درک کردن چهره ها و اشیا در قامت اشکال کارتونی برایش راحت تر است. برای او راحت‌تر، اما در واقعیت این هنر، هنر سختی است که اگر ابتکاری در آن نباشد بازنده این قصه صاحب اثر است.

روز کارتونیست

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب