خداوند لبخند زد و ازز لبخند او زن آفریده شد.

لبخند زیبای خداوند، روزت مبارک!

روز جهانی زن

روز جهانی زن

 روز زن روز زمین است

 روز امید،‌تعادل و زندگی

 روزی که جهان آفرینش به اثبات رسید و آرامش در درونش جای گرفت.

روز جهانی زن

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب