حباب عظیمی

حباب-عظیمی

حباب عظیمی
۲۲ سال سابقه گویندگی اخبار تلوزیون،گویندگی نریشن های مستند، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، تیزر و
نمایش های رادیویی و دوبله.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب