علی حیدری

علی حیدری

علی حیدری متولد 1364 دارای مدرک ارشد مهندسی زلزله هستند. ایشان از 1396 در حوزه های گویندگی کتاب صوتی، گویندگی تیزر تبلیغات و مستند آغاز کردند. علی حیدری پادکستر نیز هست و در طراحی و ادیت صدا مهارت دارد.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب