روز حقوق حیوانات

روز حقوق حیوانات
همینکه به حیوانات ظلم نرسانی، همینکه به حیوانی آسیب نرسانی،/ همینکه حیوانی را شکنجه نکنی، همینکه حیوانی را صرفاً برای سرگرمی در قفس نگه نداری/ یعنی اینکه تو یک حیوان دوست هستی و عاشق حیواناتی.

روز حقوق حیوانات

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب