چیزی از زمانی که ارتش بعث عراق، پایش را به خاک  ایران عزیزمان گذاشت و به ناحق به مرزهایمان تعرض کرد نگذشته بود، که در نیمه شب سوم آبان ماه سال ۵۹ ، لشگر بعثی، شهر زیبای خرمشهر را تصاحب کرد و پس از سی و چهار روز رشادتِ سلحشوران عزیزمان، به تصرف کامل خود در آورد. اما پس از ۵۷۸ روز مقاومتِ بی تکرار و شگفت انگیز‌ِ مبارزان و دلاوران آریایی، شهر خرمشهر به دست رزمندگان آزاد شد و به صاحبان حقیقی اش رسید.

روز فتح خرمشهر

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب