روز مخترعین

لحظه ها و عمر خود را فدا کردند، تمام نشدن ها، خستگی ها، بی رحمی ها و مریضی ها را به جان خریدند، تا مردمی که بعد از آنها زیست میکنند، رنگ آرامش و آسایش را ببینند و راحت تر روزگار خود را بگذارنند.

روز مخترعین مبارک

روز مخترعین

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب