روز بهره‌وری و بهینه‌سازی در مصرف 

آفتاب هنوز غروب نکرده بی دلیل چراغهای خانه را روشن میکنیم، هوا سرد نیست، بی جهت خانه را گرم می کنیم، نگاهمان خیره به یک نقطه مانده و شیر آب باز است. تمامی اینها که دارد به هدر می رود، انرژی، امکانات و سرمایه های قیمتی ما هستند که سخت به دست آمده و نباید بگذاریم که آسان از بین برود.

روز بهره‌وری و بهینه‌سازی در مصرف 

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب