روز جهانی اهدای خون

هموطن انسانی به خاطر اهدای خون خودت چشم انتظار زندگی را دارد.

روز جهانی اهدای خون

روز معلم

متن نریشن ۱: هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیستبلکه راهی

امتیاز دهی به این مطلب
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]