در این روز مردم ایران در هر اقلیمی، زیباترین طبیعت ممکن را پیدا و جشن با شکوهی برای فرا رسیدن بخت و اقبال برپا می‌کنند. آنها باور دارند که روزهای خوب و شیرین از راه میرسد، پس به اتفاق های نیکی که قرار است بر روی طالع آنها بشیند خوش آمد می گویند.

جشن چهلم نوروز

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب