جشن فروردینگان

روزی است ماندگار در آیین زیبای زرتشتی، که به یاد عزیزانی که تبدیل به خاطر شدند یادبود می گیرند. روزی که به جای اشک و سوگ و آه، ایرانیان عزیز از دست رفته شان را در جشنی که به یاد آنها گرفتند شرکت می دهند و شادی و حال خوبشان را با آنها تقسیم می کنند.

جشن فروردینگان

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب