عابربانک
مقاله

صدای گوینده عابر بانک

شاید همه ما با دیدن یک اختراع، اولین چیزی که به ذهنمون خطور میکنه، تاریخ ابداع اون باشه، یعنی از چه تاریخی، بشر یک راحتی

ادامه مطلب »
منشی تلفنی
مقاله

منشی تلفنی

از آنجایی که ارتباط، اصلی ترین عامل زندگی برای بشریت است و انسان ها برای تداوم زندگی، به حضور یکدیگر و مراوده با هم نیاز

ادامه مطلب »
فریم یک مقاله کتاب دوبله
مقاله

کتابِ روز دوبله

میتوان با اطمینان کامل گفت که تاریخ، بهترین قاضی برای هر رویداد و ماجرایی است و دیر یا زود پاسخِ عمل ها و عکس العمل

ادامه مطلب »