زادروز سهراب سپهری

زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم

زندگی زمزمه ی پاک حیات است میان دو سکوت

زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست

لحظه ی آمدن و رفتن ما تنهایی است

من دلم میخواهد، قدر این خاطره را دریابیم

 

15 مهر زادروز سهراب سپهری، شاعر طبیعت مبارک!

زادروز سهراب سپهری

جشن نوسره

به امید بارور شدن و سرسبز شدن خاک آریایی ما، که ریشه آن را در

روز کارتونیست

در ابراز خلاقیتش نسبت به دیگران متفاوت است. شیرین است و نگاه عجیبی به دنیای

امتیاز دهی به این مطلب