انتخاب زبان | Select Language

زادروز سهراب سپهری

زادروز سهراب سپهری

زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم

زندگی زمزمه ی پاک حیات است میان دو سکوت

زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست

لحظه ی آمدن و رفتن ما تنهایی است

من دلم میخواهد، قدر این خاطره را دریابیم

 

15 مهر زادروز سهراب سپهری، شاعر طبیعت مبارک!

زادروز سهراب سپهری

روز معماری

قدمت، صلابت و زیبایی تمام بناهای جهان، مدیون تفکر و هوش معمار های است که

امتیاز دهی به این مطلب