یک عاشقانه آرام

نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد ، شکوفه از تو شاداب تر ، پاییز از تو غمگین تر ، نمی شود که تو باشی ، من عاشق تو نباشم ، نمی شود که تو باشی ، درست همین طور که هستی ، و من هزار بار خوبتر از این باشم ، و باز هزار بار، عاشق تو نباشم ، نمی شود… می دانم…

یک عاشقانه آرام

امتیاز دهی به این مطلب