یک عاشقانه آرام

نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد ، شکوفه از تو شاداب تر ، پاییز از تو غمگین تر ، نمی شود که تو باشی ، من عاشق تو نباشم ، نمی شود که تو باشی ، درست همین طور که هستی ، و من هزار بار خوبتر از این باشم ، و باز هزار بار، عاشق تو نباشم ، نمی شود… می دانم…

یک عاشقانه آرام

عاشقانه ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست ، تا اشارات نظر نامه رسان من

به جمع ما ملحق شوید

به جمع ما ملحق شوید دانلود امتیاز دهی به این مطلب [تعداد: ۲   میانگین: ۱.۵/۵]

به ما بپیوندید

به ما بپیوندید دانلود امتیاز دهی به این مطلب [تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

امتیاز دهی به این مطلب
[تعداد: ۲   میانگین: ۳.۵/۵]