دلم می خواست کسی باشد،  که مرا “بلد” باشد ، بلد بودن مهم تر از عاشق بودن یا حتی دوست داشتن است، کسی که تو را “بلد” باشد، با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید ، میداند کی سکوت کند ، کی دزدکی نگاهت کند ، کی سرت داد بزند، و کی در اوج عصبانیت ، محکم در آغوشت بگیرد، کاش کسی باشد، که مرا “بلد” باشد.

متن عاشقانه

یک عاشقانه آرام

نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد ، شکوفه از تو شاداب تر ، پاییز از تو غمگین تر

عاشقانه ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست ، تا اشارات نظر نامه رسان من

امتیاز دهی به این مطلب