روز امید

 از روزی که قرعه ما به نام این جهان می افتد، تا روزی که به سفر ابدی دعوت می شویم،  سرنوشتی نا هویدا انتظارمان را

ادامه مطلب »

روز شادباش نویسی

چه چیزی ممکن است از این زیباتر باشد که آرمان‌ها و خواسته‌های قلبیت را برای دیگران با احساساتی خالص و پاک روی یک کاغذ آرزو

ادامه مطلب »