انتخاب زبان | Select Language

روز زرتشت

روز پیامبر ایران و باستان، مردی که عمیق بود و نفس بی آلایش و پاک را مأمن روح بشر می دانست. کسی که جهان را محل جنگ بین خِیر و شر نامید و انسان را در میان این نبرد آزاد.
روز زرتشت مبارک

روز زرتشت

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب