روز پیامبر ایران و باستان، مردی که عمیق بود و نفس بی آلایش و پاک را مأمن روح بشر می دانست. کسی که جهان را محل جنگ بین خِیر و شر نامید و انسان را در میان این نبرد آزاد.
روز زرتشت مبارک

روز زرتشت

چه مبارک روزیست روزِ مردی که اساسِ ذاتِ بشر را در داشتنِ اراده و آزادی می داند و ایمان دارد که انتخاب نیک و رهایی، انسان را در راه روشنایی تا ابدیت بدرقه می کند.

روز زرتشت

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب