از روزی که قرعه ما به نام این جهان می افتد، تا روزی که به سفر ابدی دعوت می شویم،  سرنوشتی نا هویدا انتظارمان را میکشد. تقدیری نامعلوم که فقط قسمت کوچکی از آن دست ماست، اما این قسمت کوچک می‌تواند با تلاشی وصف ناپذیر، بدون فکر کردن به سرانجام قصه و با حسی سحرانگیز به نام امید، ما را به اعماق وسیع ترین و زیباترین لحظه های حیات ببرند.

روز امید مبارک

روز امید

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب