انتخاب زبان | Select Language

روز یادداشت های عاشقانه

ممکن است کوتاه و مختصر، از اعماق قلب و روح آمده باشد و روی یک کاغذ کوچک نوشته شود؛ اما روزهای زیادی را تا شب ساخته است و چراغ امید و انگیزه های زیادی را روشن کرده. یک یادداشت کوچک اما عاشقانه، می تواند ارزشمندتر از  مال و جواهر باشد، به شرط اینکه عشق را در همان کاغذ کوچک به زیبایی تعریف کند.

روز یادداشت های عاشقانه

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب