ممکن است کوتاه و مختصر، از اعماق قلب و روح آمده باشد و روی یک کاغذ کوچک نوشته شود؛ اما روزهای زیادی را تا شب ساخته است و چراغ امید و انگیزه های زیادی را روشن کرده. یک یادداشت کوچک اما عاشقانه، می تواند ارزشمندتر از  مال و جواهر باشد، به شرط اینکه عشق را در همان کاغذ کوچک به زیبایی تعریف کند.

روز یادداشت های عاشقانه

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب